Huisregels

 1. Bezoekers kunnen gefouilleerd worden.
 2. Bij het betreden van het gebouw verklaart men kennis hebben genomen en akkoord te gaan met de huisregels zoals deze gelden tijdens het evenement.
 3. Bezoekers onder invloed worden geweigerd.
 4. Geen ID = GEEN TOEGANG.
 5. Geen restitutie mogelijk van consumptiemuntjes.
 6. Het is verboden om eten, drinken (alle soorten), glaswerk, drugs, scherpe voorwerpen, mee te nemen het gebouw in.
 7. Handel in en/of gebruik van soft/hard drugs is ten strengste verboden.
 8. Alle drugs wordt in beslag genomen en de politie gealarmeerd.
 9. Bezoekers wonen het evenement op EIGEN RISICO bij.
 10. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen/goederen van bezoekers.
 11. Persmedewerkers moeten apart aangemeld worden bij de organisatie.
 12. Op en rond het evenemententerrein bent u verplicht de aanwijzingen op te volgen van de organisatie.
 13. De organisatie kan de toegang weigeren.
 14. Overtreding van de huisregels kan uitzetting tot gevolg hebben.
 15. Bij uitzetting kunt u geen restitutie ontvangen van uw toegangsbewijs of muntjes.
 16. Beveiliging controleert de toeganskaarten en ID kaarten.
 17. In het gebouw is roken verboden.
 18. Het feest is verboden voor ongezellige mensen en heb respect voor elkaar!

Copyright Nieuwjaarsfeest Bakkeveen 2017