instagram noovids

Huisregels

 • Op het evenemententerrein kunnen bezoekers gefouilleerd worden mits daar noodzaak voor is.
 • Bij het betreden van het evenemententerrein verklaart men kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de huisregels zoals deze gelden tijdens het evenement.
 • Bezoekers onder invloed worden geweigerd.
 • Geen ID-bewijs is geen toegang.
 • Bij het betreden van het evenemententerrein wordt er een alcoholcontrole afgenomen voor minderjarigen, bij een constatering van alcohol- dan wel drugsgebruik zal de toegang worden geweigerd.
 • Het nuttigen van alcohol onder de wettelijk toegestane leeftijd is niet toegestaan.
 • Het is verboden om eten, alcohol, drank, flessen, blikjes, glaswerk, drugs of etenswaren mee te nemen op het terrein evenals deodorant, nagelvijlen, scharen en andere scherpe voorwerpen zoals paraplu met punt, glazen parfumflesjes.
 • Handel in en/of gebruik van (soft/hard) drugs is ten strengste verboden. Bij overtreding wordt de politie gealarmeerd.
 • Alle hard- en softdrugs wordt in beslag genomen.
 • Bezoekers wonen het evenement op eigen risico
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade aan eigendommen en/of goederen van de bezoekers.
 • Aanwezigen stemmen in met het vastleggen van zichzelf op beeld en geluidsdragers en de openbaarmaking hiervan.
 • Persmedewerkers moet apart zijn aangemeld bij de organisatie.
 • Op en rond het evenemententerrein bent u verplicht aanwijzingen op te volgen van de organisatie.
 • De organisatie kan bezoekers de toegang weigeren.
 • Overtreding van de huisregels kan uitzetting tot gevolg hebben.
 • Bij het overtreden van de huisregels kunt u geen restitutie ontvangen van uw toegangsbewijs.

Copyright Nieuwjaarsfeest Bakkeveen 2017